Souhlas s užitím fotografií na sociálních sítích a webových stránkách www.pegresshop.eu

    narozen/a

    s kontaktním e-mailem

    v souladu s ust. §§ 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku výslovně souhlasím, aby byly moje fotografie, které jsem zaslal/a na email radost@pegresshop.eu, použity redakcí firmy PEGRES obuv s.r.o. v souvislosti s publikací na sociálních sítích a webových stránkách www.pegresshop.eu

    Souhlasím s užitím svých Osobních údajů dle Ochrana osobních údajů - GDPR